Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Ви завітали на сайт структурного підрозділу Полтавської обласної державної адміністрації

Порядок організації та проведення виїзних прийомів громадян Директором та його заступниками

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління охорони
здоров’я облдержадміністрації

21.12.2010р. № 1269

Зареєстровано в Головному управлінні
юстиції у Полтавській області

27.12.2010р. за №73/1571

ПОРЯДОК
організації та проведення виїзних прийомів громадян начальником Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації та його заступниками

1. Загальні положення

 • 1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення виїзних прийомів громадян начальником та заступниками начальника Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації (далі – Управління).
 • 1.2. Начальник та заступники начальника Управління здійснюють виїзні прийоми громадян відповідно до Конституції України, Закону України “Про звернення громадян” (із змінами), Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», актів Кабінету Міністрів України з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення.

2. Організація і проведення особистого прийому громадян
за місцем їх роботи та проживання

 • 2.1. Виїзний прийом громадян начальником та заступниками начальника Управління проводиться у визначені дні та години згідно із графіками, що затверджуються окремим наказом Управління, за місцем їх роботи, проживання, або в приміщеннях центральних районних лікарень, про що громадяни заздалегідь (за 2-3 дні до його проведення) повідомляються через засоби масової інформації.
 • 2.2. Для оперативного розгляду поставлених громадянином питань при проведенні виїзного прийому громадян можуть залучатися начальники відповідних структурних підрозділів, фахівці Управління.
 • 2.3. Громадяни зобов’язані в усній чи письмовій формі, особисто повідомити відповідальному працівнику своє прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, короткий зміст звернення.
 • 2.4. У прийомі громадян можуть брати участь їх представники,
  повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку.
 • 2.5. Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються.
 • 2.6. У разі необхідності посадова особа може попросити заявника показати документ, що засвідчує його особу, або підтвердження повноваження на представництво інтересів іншої особи.
 • 2.7. Посадова особа під час прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).
 • 2.8. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», проводиться першочергово.
 • 2.9. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.
 • 2.10. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина
  питання безпосередньо під час виїзного прийому не можливо, воно
  розглядається у порядку, передбаченому законодавством для письмових звернень.
 • 2.11. Відповідь на звернення, подане під час виїзного прийому надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі відсутності – особою, яка виконує її повноваження.
 • 2.12. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Управління, посадова особа пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, і по можливості сприяє в цьому (дає адресу, номер телефону тощо).
 • 2.13. Усні та письмові звернення, подані під час виїзного прийому, передаються наступного дня головному спеціалісту відділу медичних кадрів управління лікувально – профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації, відповідальному за реєстрацію вхідної кореспонденції для реєстрації та обліку відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348, та подальшого опрацювання відповідно до змісту резолюції.

Начальник відділу медичних кадрів Головного управління
О.М.Оглобля

Напишіть відгук