Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Ви завітали на сайт структурного підрозділу Полтавської обласної державної адміністрації

Відбулися слухання у Комітеті з питань охорони здоров’я

| Коментарі відсутні

У парламентському Комітеті з питань охорони здоров’я відбулися слухання на тему «Реформа охорони здоров’я в Україні». Засідання відкрила Голова Комітету Ольга Богомолець.

У слуханнях взяли участь народні депутати України, представники Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, регіональних Департаментів охорони здоров’я, Національної академії медичних наук України, зацікавлених міністерств і відомств, а також представники професійних спілок, міжнародних та громадських організацій.

Від Департаменту охорони здоров’я  Полтавської облдержадміністрації у комітетських слуханнях взяв участь заступник директора Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Юрій Курилко.

Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі презентував Концепцію реформи системи охорони здоров’я. Напрацювання цієї Концепції сформовано за результатами роботи створеної при Міністерстві стратегічної робочої групи з питань реформування системи охорони здоров’я в Україні.

Головними принципами реформи охорони здоров’я Олександр Квіташвілі назвав «переорієнтацію з фінансування ліжкомісць на оплату реальних послуг, отриманих реальною людиною» і «соціальну справедливість, яка передбачає рівний доступ до якісних медичних послуг всіх громадян та адекватну оплату праці для медичних працівників». Міністр наголосив, що впровадження медичної реформи потребує суттєвих змін в українському законодавстві, зокрема у Податковому кодексі, Законі про Державний бюджет. З огляду на це, він закликав консолідувати зусилля всіх гілок державної влади.

Підсумком комітетських слухань стало прийняття рекомендацій, проект яких поширено серед учасників та гостей заходу.

Проект Рекомендацій слухань у парламентському Комітеті з питань охорони здоров’я містить наступні положення:

-                   прискорити затвердження Концепції та Стратегії реформування системи охорони здоров’я України;

-                   розробити законопроект «Про внесення змін до Державного бюджету України на 2015 рік», необхідних для фінансового забезпечення заходів щодо реформування вітчизняної системи охорони здоров’я;

-                   розробити інші законодавчі акти, необхідні для забезпечення практичної реалізації зазначеної реформи, зокрема, в частині об’єднання фінансових ресурсів вторинної медичної допомоги на рівні обласних бюджетів, та таких, що передбачають можливість використання видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів для фінансування місцевих програм охорони здоров’я  та підтримки й розвитку місцевих закладів охорони здоров’я;

-                   розробити відповідні зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування закладів охорони здоров’я, які функціонують у формі неприбуткових підприємств;

-                   врегулювати питання про надання права державним та комунальним закладам і установам охорони здоров’я  здійснювати бюджетні видатки за спрощеною системою на основі двох кодів економічної класифікації видатків, що передбачає розмежування поточних і капітальних видатків;

-                   сформувати в Україні єдиний медичний простір;

-                   створити при Міністерстві охорони здоров’я  міжвідомчий Центр реформ у системі охорони здоров’я та залучити до його роботи представників громадськості;

-                   забезпечити розмежування повноважень закладів охорони здоров’я, що надають вторинну та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу населенню;

-                   розробити та затвердити перелік захворювань та станів, медична допомога при яких надається закладами третинного рівня медичної допомоги;

-                   переглянути навчальні програми додипломної та післядипломної підготовки лікарів загальної практики-сімейної медицини;

-                   перевірити ефективність використання бюджетних коштів, виділених для створення регіональних диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги;

-                   вжити заходів щодо розвитку мережі закладів первинної медичної допомоги на відповідних територіях з урахуванням необхідності максимального забезпечення фізичної доступності населення до послуг з первинної медичної допомоги;

-                   вжити заходів для укомплектування закладів первинної медичної допомоги та закладів екстреної медичної допомоги відповідними медичними кадрами за встановленими МОЗ України нормативами.

Напишіть відгук