Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Ви завітали на сайт структурного підрозділу Полтавської обласної державної адміністрації

«Про засади державної політики охорони здоров’я»

| Коментарі відсутні

Цій темі було присвячено засідання «круглого столу» у м. Києві, яке провів Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я. У ньому взяв участь директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лисак.

Обговорювались шляхи створення збалансованої самодостатньої системи охорони здоров’я в Україні. Було запропоновано працюючі механізми, що допоможуть державі якісно виконувати її соціальну функцію у збереженні здоров’я українців та забезпеченні доступності та якості медичної допомоги.

Це є особливо актуальним для громадян України, оскільки впродовж кількох останніх років здійснюються спроби непослідовного реформування галузі охорони здоров’я чи відокремлених її елементів. Через низку причин на законодавчому рівні й досі не визначено основні концептуальні принципи, за якими далі функціонуватиме галузь. Відсутнє нормативно закріплене цілісне комплексне бачення напряму реформування медицини та індикаторів ефективності цих змін.

Тенденція, яка наразі поширюється у галузі охорони здоров’я України, всупереч світовому та європейському векторам розвитку, – втрата комплексності, безперервності та інтегрованості. А спонтанний рух без цілі та чітких орієнтирів може виявитися рухом у прірву повної відмови держави від будь-яких гарантій для громадян України у сфері охорони здоров’я. Тому надзвичайно важливим завданням для парламенту є визначення та закріплення засад державної політики охорони здоров’я як складової частини внутрішньої політики та національної безпеки України. Було наголошено, що це питання державної ваги, адже існування будь-якої країни забезпечують її люди.

Відповідно до положень Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», затвердженої Указом Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015, метою державної політики у сфері охорони здоров’я є комплексне реформування, спрямоване на створення системи, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян нашої країни на рівні розвинених європейських держав. Це відповідає намірам наближення до законодавчих, нормативних та адміністративних актів держав-членів ЄС, які визначено програмою «Європейська стратегія здоров’я – 2020» та іншими стратегічними документами, що формують політику у медичній галузі.

Для визначення правових, економічних, соціальних, гуманітарних та організаційних засад здійснення державної політики охорони здоров’я Комітетом з питань охорони здоров’я здійснюється робота над відповідним законопроектом. У ньому деталізовано основні завдання та принципи реалізації державної політики охорони здоров’я. Окреслено пріоритети, що базуються на найкращих міжнародних практиках та європейських цінностях у сфері охорони здоров’я, в тому числі – громадського здоров’я, а також відповідні механізми фінансування. На основі даних доказового менеджменту і з урахуванням національних особливостей розроблено інструменти державної політики охорони здоров’я, що сформульовані та відображені у відповідних документах Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Відповідно до законопроекту, управління змінами в охороні здоров’я та спрямування цих змін на поступове наближення до кращих світових стандартів повинно стати обов’язком усіх суб’єктів державної політики охорони здоров’я та їх посадових осіб.

«Законопроект дає можливість досягти згоди усіх політичних сил щодо стратегічних принципів і підходів до побудови національної моделі охорони здоров’я. Це надасть сталості і прогнозованості розвитку системи охорони здоров’я, сприятиме залученню необхідних для цього технічних та фінансових ресурсів, у тому числі – у рамках процесу євроінтеграції України» – зазначив один із авторів законопроекту, народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Олег Мусій.

Учасники засідання дійшли спільної згоди у тому, що ухвалення законопроекту є необхідним для убезпечення від значних соціально-політичних ризиків, що можуть виникнути у ході непродуманого реформування національної системи охорони здоров’я. При цьому має домінувати здоровий глузд і планомірність, а не рухи наосліп у невідомому напрямку. Автори законопроекту закликали до підтримки цієї вкрай важливої для країни ініціативи.

За результатами «круглого столу» його учасники ухвалили резолюцію, якою закликали народних депутатів України – членів Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я забезпечити невідкладне внесення на розгляд Верховної Ради України напрацьованого ними законопроекту та вжити усіх залежних від них заходів для його ухвалення.

Напишіть відгук