Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Ви завітали на сайт структурного підрозділу Полтавської обласної державної адміністрації

Підготовка фахівців – у площині впровадження профілактичних засад

| Коментарі відсутні

Питанням інтегрованого ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом відповідно до Уніфікованого протоколу по темі «Профілактика серцево-судинних захворювань» було присвячено тренінг у рамках реалізації заходів Субпроекту Світового банку у Полтавській області «Контроль над артеріальним тиском у міській та сільській популяції Полтавської області у віковій групі 40-60 років».

Головний терапевт Департаменту охорони здоров’я Іван Шумейко акцентував увагу заступників головних лікарів з лікувальної роботи центрів ПСМД, зав. поліклінічними відділеннями, лікарів-терапевтів та кардіологів центральних районних лікарень на надзвичайній важливості підвищення ефективності профілактики неінфекційних захворювань, зокрема – серцево-судинних на всіх рівнях надання медичної допомоги.

Це наразі є доволі актуальним з огляду на поширеність неінфекційних захворювань, адже обумовлює значні рівні захворюваності, інвалідності, смертності, невисоку якість і коротку тривалість життя.

– Успішне вирішення питань боротьби з неінфекційними захворюваннями лежить в площині широкого впровадження профілактичних засад в охорону здоров’я та формування здорового способу життя, – наголосив Іван Федорович, – тому підготовка фахівців первинної та вторинної ланок надання медичної допомоги у напрямку удосконалення всіх чинників профілактичної роботи – наше спільне завдання на найближчий час.

Було зосереджено увагу на тому, що значна частина фахівців закладів первинної медичної допомоги потребує удосконалення знань з консультування пацієнтів щодо питань корекції поведінкових чинників ризику неінфекційних захворювань. Тому працівники первинної ланки охорони здоров’я будуть забезпечуватися матеріалами з питань профілактики неінфекційних захворювань і формування здорового способу життя, спрямованих на володіння сучасними світовими інструментами, нормативними документами для консультування пацієнтів з питань управління факторами ризику, їх залучення та навчання елементам само- та взаємодопомоги при роботі з чинниками ризику в системі безперервної професійної медичної освіти.

Постійно підвищуватиметься рівень знань та практичних навичок з ефективних технологій профілактики неінфекційних захворювань, ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом.

І.Шумейко розповів про Концепцію створення в Полтавській області мережі тренінгових центрів. Так, заплановано, що кожен заклад первинної ланки, згідно цієї Концепції, матиме організаційно-методичні майданчики – тренінгові класи для навчання всіх медичних працівників. Поряд з лікарями спеціальна підготовка передбачена для медичних сестер та фельдшерів сімейної медицини. Центри регіонального рівня матимуть більш широкий масштаб тренінгових навчань – в містах Полтаві, Кременчуці, Миргороді, Лубнах, Гадячі та центрі первинної медико-санітарної допомоги Полтавського району. А основною організаційною структурою буде Тренінговий центр третинного рівня на базі обласної клінічної лікарні спільно з ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».

Компоненти Проекту Світового банку йдуть поряд із завданнями та заходами іншого Проекту, що реалізується в області за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я – «Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні». Родзинкою цього Проекту є багатогалузева співпраця медиків, працівників освіти та неурядових організацій щодо здійснення переліку заходів з профілактики неінфекційних хвороб. У рамках Проекту ВООЗ вже пройшли спеціальну підготовку 6 регіональних тренерів, планується участь інших фахівців у таких тренінгових навчаннях.

Напишіть відгук