Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Ви завітали на сайт структурного підрозділу Полтавської обласної державної адміністрації

Оголошується конкурс

| Коментарі відсутні

Оголошується конкурс Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації, за визначеною прогнозованою потребою у фахівцях з вищою медичною (фармацевтичною) освітою, на укладання угод про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу.Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 417 „Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної та педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленнямˮ, до розпорядження голови облдержадміністрації № 193 від 22.03.2019 р. „Про реалізацію права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної та педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням у Полтавській областіˮ, з метою задоволення потреб сіл, селищ або селищ міського типу у медичних (фармацевтичних) кадрах та враховуючи Методичні рекомендації щодо організації та проведення конкурсів на укладення угод Міністерства охорони здоров’я України від 30 січня 2019 р. №1/11-959 Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації оголошує конкурс на укладання угод про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, за визначеною прогнозованою потребою у фахівцях з вищою медичною (фармацевтичною) освітою.
Конкурс проводиться:
1) на місця, де передбачений строк підготовки фахівців відповідає строку, визначеному у прогнозованій потребі, конкурс проводиться серед осіб з повною загальною середньою освітою або випускників закладів загальної середньої освіти поточного року, а переможцям конкурсу надається право першочергового зарахування на місця державного (регіонального) замовлення.
2) на місця, де передбачений строк підготовки фахівців за медичними (фармацевтичними) відповідає строку, визначеному у середньостроковій потребі, конкурс проводиться серед осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і планують продовження навчання за умови можливості його закінчення у передбачений строк;
3) перевага під час проведення конкурсу надається особам, що претендують на вступ до закладів вищої медичної (фармацевтичної) освіти, які на законних підставах проживають у населеному пункті, в якому розташований роботодавець, або в іншому найближчому населеному пункті (у сільській місцевості або селищі міського типу).
Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто:
Заява про участь у конкурсі. Пише власноручно конкурсант, адресуючи документ на ім’я голови конкурсної комісії (додаток 1).
Згода на обробку персональних даних (додаток 2).
Завірена копія документа, що посвідчує особу. Оригінал документа пред’являється особисто.
Довідка про фактичне місце проживання особи.
Завірені копії документів про освіту:
1) Випускники поточного року – табелі за перше півріччя випускного класу.
2) Випускники попередніх років – документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень (атестат) і додаток до нього.
3) Випускники закладів фахової передвищої освіти – документт державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом) і додаток до нього.
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
Строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі
Документи для участі у конкурсі приймаються:
з 15 квітня 2019 року по 19 квітня 2019 року,
за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська, 44 (кабінет 6)
Дата і місце проведення конкурсу
Конкурс проводиться: з 24 по 30 квітня 2019 року за адресою:
м. Полтава, вул. Стрітенська, 44
Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок
Телефон для довідок: (0532) 60-76-81,
е-mail: uozplkadry@ukr.net

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 30 травня 2018 р. № 417 Київ
Розпорядження від 22.03.2019 №193
Додатки

Напишіть відгук