Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Ви завітали на сайт структурного підрозділу Полтавської обласної державної адміністрації

Оголошення про проведення конкурсу

| Коментарі відсутні

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації

від 05.02.2020 р. 22-к

Оголошення

про проведення конкурсу за визначеною прогнозованою потребою у фахівцях з вищою медичною (фармацевтичною) освітою, на укладання угод про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу

 

від 05.02.2020 року

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 417 „Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної та педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленнямˮ, до розпорядження голови облдержадміністрації № 193 від 22.03.2019 р. „Про реалізацію права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної та педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням у Полтавській областіˮ, з метою задоволення потреб сіл, селищ або селищ міського типу у медичних (фармацевтичних) кадрах та враховуючи Методичні рекомендації щодо організації та проведення конкурсів на укладення угод Міністерства охорони здоров’я України від 30 січня 2019 р. №1/11-959, листа Міністерства охорони здоров’я України від 05.02.2020 року № 22-04/3411/2-20, Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації оголошує конкурс на укладання угод про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, за визначеною прогнозованою потребою у фахівцях з вищою медичною (фармацевтичною) освітою.

Конкурс проводиться:

1) на місця, де передбачений строк підготовки фахівців відповідає строку, визначеному у прогнозованій потребі, конкурс проводиться серед осіб з повною загальною середньою освітою або випускників закладів загальної середньої освіти поточного року, а переможцям конкурсу надається право першочергового зарахування на місця державного (регіонального) замовлення.

2) на місця, де передбачений строк підготовки фахівців за медичними (фармацевтичними) відповідає строку, визначеному у середньостроковій потребі, конкурс проводиться серед осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і планують продовження навчання за умови можливості його закінчення у передбачений строк;

3) перевага під час проведення конкурсу надається особам, що претендують на вступ до закладів вищої медичної (фармацевтичної) освіти, які на законних підставах проживають у населеному пункті, в якому розташований роботодавець, або в іншому найближчому населеному пункті (у сільській місцевості або селищі міського типу).

Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто:

- Заява про участь у конкурсі. Пише власноручно конкурсант, адресуючи документ на ім’я голови конкурсної комісії;

- Згода на обробку персональних даних;

- Завірена копія документа, що посвідчує особу (оригінал документа пред’являється особисто);

- Довідка про фактичне місце проживання особи;

- Завірені копії документів про освіту:

1) Випускники поточного року – табелі за перше півріччя випускного класу.

2) Випускники попередніх років – документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень (атестат) і додаток до нього.

3) Випускники закладів фахової передвищої освіти – документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом) і додаток до нього.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі:

Документи для участі у конкурсі приймаються з 05 лютого 2020 року по 15 квітня 2020 року, за адресою: вулиця Стрітенська, 44, місто Полтава, 36011, Департамент охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації.

Конкурс проводиться з 24 квітня по 30 квітня 2020 року.

Довідки за телефоном: (0532)-60-76-81 та електронною адресою: uozplkadry@ukr.net.

 

 

 

 

 

 

Секретар комісії

 

О. ОГЛОБЛЯ

 

Напишіть відгук