Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Ви завітали на сайт структурного підрозділу Полтавської обласної державної адміністрації

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ

| Коментарі відсутні

склероз заставка2

25 травня – Міжнародний день розсіяного склерозу

Розсіяний склероз – хронічне прогресуюче захворювання центральної нервової системи (ЦНС) з переважно хвилеподібним перебігом, яким хворіють близько 2,5 млн людей у світі, з них 630 тис. – у Європі та 400 тис. – у США. Для РС притаманні періоди стабільного стану (ремісії) та загострення (екзацербації, рецидиви), під час яких у пацієнтів з’являються різноманітні неврологічні синдроми.

РС у 50% випадків вражає осіб молодого (20-40 років) віку. Дебют РС виявляють у <1% хворих віком молодше 10 років, у 10–15% молодше 20 років, у 20% хворих віком 40–50 років. Дебютування захворювання після 50 років зустрічається вкрай рідко. Жінки хворіють у 2−4 рази частіше. Ймовірність розвитку РС у популяції країн північної півкулі становить 0,1%. За наявності РС у одного з батьків ризик розвитку хвороби підвищується до 1–3%. За даними німецьких дослідників, випадки РС у дітей віком до 10 та 15 років становлять 0,64 та 2,64 на 100 тис. населення відповідно.

РС – хвороба з великою неоднорідністю перебігу. У пацієнтів відзначають різну швидкість прогресування хвороби та накопичення неврологічної дисфункції, яка призводить до інвалідності. У деяких осіб можуть розвиватися значні неврологічні порушення протягом перших років після початку хвороби, в той час як у інших – протягом десятиліть. Визначені фактори, що детермінують прогноз: ступінь інвалідизації в перші 2–5 років, частота рецидивів, кількість вогнищ на магнітно-резонансній томографії (МРТ), вираженість атрофії, характер клінічних симптомів.

склероз5

Виділяють 4 типи перебігу РС, кожен із яких може мати легкий, помірний або тяжкий характер:

  • рецидивно-ремітуючий РС (РРРС) – перебіг захворювання хвилеподібний, після загострення відзначається ремісія (85%);
  • вторинно-прогресуючий РС характеризується переходом ремітуючого перебігу з чіткими загостреннями і ремісіями в анамнезі до поступового наростання неврологічної симптоматики з нечастими загостреннями (до появи хворобо-модифікуючої терапії (ХМТ) у 50% хворих із РРРС через 10 років розвивалася ця форма РС);
  • первинно-прогресуючий РС – поступове неухильне прогресування захворювання без періодів загострень та ремісій (10%);
  • прогресуючий РС із загостреннями – на тлі неухильного прогресування відзначають поодинокі загострення (5%).

Згідно з критеріями вважають появу нового чи погіршення раніше стабільного неврологічного порушення, що гостро розвинулося, та на підставі клініко-лабораторних досліджень встановлено причину ураження, що має запальний і демієлінізуючий характер. Нові неврологічні симптоми або старі, які посилилися, мають супроводжуватися об’єктивним неврологічним погіршенням, для оцінки якого найчастіше використовують шкалу функціональних систем та розширену шкалу оцінки інвалідизації, а саме – збільшення за шкалою EDSS на 0,5–2 бали по одній або на 1 бал по ≥2 ФС. Зміна за ФС має відповідати симптомам, які з’явились у пацієнта, що зберігаються ≥ 24 год та не пов’язані з такими клінічними факторами, як лихоманка, інфекції, травми, реакції на лікарські препарати, їм має передувати не менше ніж 30-денний період стабільного перебігу захворювання.

склероз6

Типові загострення РС включають: одно- чи двобічне (рідше) порушення зору, спричинене невритом зорового нерва; сенсорні чи моторні порушення, часто внаслідок ураження спинного мозку; стовбурові симптоми, що проявляються нестійкою диплопією, онімінням обличчя, атаксією. ГРРС можуть бути вогнищевими або мультифокальними і зазвичай супроводжуються змінами неврологічного статусу за шкалою EDSS на ≥0,5 бала. Загострення РС вважають наявним, якщо у пацієнта при клінічному обстеженні виявляють зміни неврологічного статусу за EDSS (моторні, сенсорні, когнітивні), виключені супутні захворювання і на МРТ видно активні осередки. ГРРС зазвичай з’являються та розвиваються протягом декількох днів, при цьому середня тривалість рецидиву становить 1–4 тижні. Рецидив у більшості випадків не потребує невідкладної медичної допомоги. Також існують переконливі докази щодо підвищення ризику загострення РС протягом декількох тижнів після інфекційного епізоду. Вважають, що інфекція може провокувати загострення РС але, з іншого боку, існують докази про відсутність підвищення ризику загострення РС після імунізації проти грипу, у хворих на вірусний гепатит В, вітряну віспу, правець. Хоча при більшості ГРРС вираженість симптомів певною мірою зменшується, неповне відновлення є важливим фактором незворотності неврологічних порушень при РРРС.

Важливо відрізняти справжнє загострення РС від псевдорецидиву (ПР). ПР – тимчасове погіршення неврологічного дефіциту внаслідок метаболічного чи фізіологічного фактора, наприклад вплив тепла, лихоманка чи запальні зміни, пов’язані з інфекцією. ПР зазвичай є реактивацією попереднього чи вже існуючого симптому, а не новою неврологічною подією. За даними систематичного огляду встановлено, що у 40% пацієнтів, госпіталізованих із загостренням РС, у подальшому гострий рецидив (ГР) виключався. Примітно, що у більшості з цих пацієнтів ідентифіковано інфекцію сечових шляхів. Крім того, багато хронічних симптомів РС, таких як депресія, втома, хронічний біль та розлади сну, іноді тимчасово погіршують самопочуття хворого.

Лікування ГР показано, якщо пацієнт повідомляє, а лікар виявляє нові неврологічні симптоми та зміни у неврологічному стані, що впливають на якість життя (сенсорні, моторні, когнітивні, емоційні), при виключенні супутніх захворювань; МРТ виявляє вогнища, що накопичують контраст. Якщо під час рутинного обстеження МРТ у безсимптомного пацієнта виявляється нове вогнище або вогнище, яке накопичує контраст порівняно з минулим МРТ, це не є свідченням ГР у хворого. У таких випадках необхідно розглянути, що загострення РС можуть порушувати соціальне, особисте і трудове життя пацієнтів, викликати як у них, так і в їх опікунів емоційний дискомфорт, тому виявлення і лікування ГР є найважливішим компонентом допомоги при РС.

Марина Рябокінь, лікар-невропатолог КНП «Чутівська ЦЛ»

 

Напишіть відгук