Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Ви завітали на сайт структурного підрозділу Полтавської обласної державної адміністрації

Регламент

Наказ про зміни робочого часу ,на час карантину, в Департаменті охорони здоров’я Полтавської ОДА

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної облдержадміністрації

   

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         1. Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, розпорядження голови обласної державної адміністрації  від 16 квітня 2002 року № 123 “Про регламент Полтавської обласної державної адміністрації” (зі змінами) Регламент (далі – Регламент) Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної облдержадміністрації регулює організаційно-процедурні питання діяльності Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації .

2. Розгляд в Департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації питань, що належать до його функціональних повноважень, проводиться директором і його заступниками, в окремих випадках начальниками відділів Департаменту, головними штатними і експертам Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

3. Регламент роботи Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Години роботи:

- Понеділок 9.00 до 18.00

Вівторок   9.00 до 18.00

Середа      9.00 до 18.00

Четвер      9.00 до 18.00

П’ятниця  9.00 до 16.45

передсвяткові дні – тривалість роботи скорочується на одну годину;

- Перерва на обід з 13.00 до 13.45;

-працівникам апарату Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, що займаються медичною практикою, науковою роботою чи викладацькою діяльністю встановлюються наступні години праці,

- кожен день з 11.00 до 20.15, п’ятниця та передсвяткові дні – з 11.00 до 19.15 ;

- обідня перерва з 14.00 до 15.00 ;

- вихідні дні -  субота, неділя.

В разі необхідності та згідно поданих заяв для вищезазначеної категорії працівників можуть встановлюватися і інші години праці.

Особистий прийом громадян ведеться:

-                директором Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації щовівторка з 9.00 до 12.00;

-                заступником директора Департаменту начальником управління лікувально-профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації щосереди з 9.00 до 15.00;

-                заступником директора Департаменту начальником управління фінансово – економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації щочетверга з 9.00 до 15.00;

-                в позаурочний час – черговим Департаменту (за графіком),

тел. 60-76-98.

4. Структура Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації:

- Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, утворюється і затверджується головою обласної державної адміністрації для здійснення функцій і повноважень в галузі охорони здоров’я, організації медичної допомоги населенню;

- директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації має двох заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу;

- Департамент  охорони здоров’я облдержадміністрації включає в себе: управління лікувально-профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів; управління фінансово-економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф. До складу управління лікувально-профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів входять відділи: відділ лікувально – профілактичної допомоги населенню; відділ управління персоналом та медичними кадрами. До складу управління фінансово-економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф входять відділи: фінансово – економічної роботи та медичної допомоги матерям і дітям;  відділ  медицини катастроф та мобілізаційної   роботи.

Департамент має винесені архіви, де зберігається медична документація: обласні лікувально – профілактичні заклади, санаторії, медичні коледжі та училища, і знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

- експерти Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації : завідувачі обласними спеціалізованими відділеннями, включені до контрольно – облікової номенклатури посад Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, призначення та звільнення їх з посад здійснюється рішенням колегії  Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;

- експерти Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації підпорядковуються директору Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;

- формування перспективних і поточних планів роботи експертів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації здійснюється під керівництвом начальників відповідних відділів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, затверджується заступником директора (відповідно до розподілу обов’язків). Про хід виконання планів експерти Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації звітуються у заступника директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації або начальників відділів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

 

ІІ. РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ МІЖ ЗАСТУПНИКАМИ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТА ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ, ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

1. Розподіл обов’язків між заступниками директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та начальниками відділів Департаменту, іншими посадовими особами здійснює директор Департаменту не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду. При цьому директор Департаменту визначає:

- функції і повноваження, закріпленні за посадовою особою;

- відділи та інші структурні підрозділи Департаменту, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється посадовою особою;

- обов’язки посадових осіб щодо спрямування та контролю діяльності медичних установ обласного, міського, районного рівнів.

2. Робота Департаменту проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), а у разі потреби – оперативними (місячними, тижневими) планами, затвердженими директором Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації або його заступниками згідно з додатком  1.

3. Робота відділів Департаменту проводиться за перспективними, квартальними, при необхідності місячними планами, що затверджуються заступником директора (відповідно до розподілу обов’язків):

- місячні плани Департаменту, відділів  Департаменту розробляються з урахуванням  особистих планів їх працівників;

- перспективний план основних організаційних заходів Департаменту розробляється на рік з урахуванням затверджених планів і програм економічного і соціального розвитку на рік, з урахуванням поточного моменту і ситуації, що складаються в галузі області.

Поточні плани включають:

-                засідання колегії – щомісячно;

-                школу організаторів охорони здоров’я ( один раз на місяць);

-                оперативні (селекторні) наради у директора Департаменту за участю апарату, головних лікарів обласних лікувально – профілактичних закладів, головних фахівців (за списком), начальників      управлінь      охорони      здоров’я,       керівників

-                 комунальних підприємств центральних районних лікарень та центрів первинної медико-санітарної допомоги;

-                апаратні наради у директора Департаменту охорони здоров’я  облдержадміністрації за участю заступників директора, начальників відділів Департаменту охорони здоров’я  облдержадміністрації, головних фахівців Департаменту, головних лікарів обласних лікувально – профілактичних закладів;

-                засідання профільних комісій (протиракова, протитуберкульозна, з розгляду дитячої та материнської смертності та інші);

-                загально-обласні заходи: семінари, науково – практичні конференції, збори тощо.

Поточні плани можуть уточнюватись з урахуванням поточного моменту.

4.Формування планів роботи Департаменту здійснюється заступниками директора за пропозиціями відділів, обласних фахівців, головних лікарів обласних лікувально – профілактичних закладів .

5. В планах роботи Департаменту, його відділів, обласних лікувально – профілактичних закладів передбачаються заходи, спрямовані на реалізацію державної регіональної політики, виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, основ законодавства України про охорону здоров’я, державних і обласних і соціально – економічних програм, контролю за виконанням наказів, рішень колегій Міністерства охорони здоров’я України, наказів та рішень колегії Департаменту, здійснення інших наданих державою, а також делегованих обласною радою повноважень.

6. До квартального плану роботи включається:

- актуальні питання, пов’язані з реалізацією заходів розвитку служби охорони здоров’я в області або в окремих регіонах, функціонування окремих лікувально – профілактичних закладів, розв’язання проблем профільних (спеціалізованих) служб, поліпшення взаємодії обласних, міських, районних лікувально – профілактичних закладів з іншими відомствами, що потребують розгляду на засіданнях колегій, нарадах у директора і його заступників та вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

- про стан виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, наказів Міністерства охорони здоров’я України, Департаменту охорони здоров’я, хід реалізації оперативно розглядається в порядку перевірки їх виконання на місцях;

- про роботу відділів з виконання законодавчих актів та організації контролю за діяльністю медичних установ області;

- про підбиття підсумків діяльності Департаменту за квартал, півріччя, 9 місяців, рік з визначенням основних напрямків подальшої роботи.

Заплановані питання щодо роботи відділів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації повинні передбачити проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.

7. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану Департаменту за рішенням директора Департаменту охорони здоров’я  облдержадміністрації.

8.Начальники відділів Департаменту охорони здоров’я  облдержадміністрації, головні лікарі обласних лікувально – профілактичних закладів подають до Департаменту перспективні плани за місяць до початку року; квартальні – за 10 днів до початку кварталу для затвердження їх начальником, чи його заступником; поточних – заступником директора Департаменту охорони здоров’я  облдержадміністрації разом з довідками про виконання планів роботи за попередній період.

9.Контроль за виконанням планів роботи Департаменту охорони здоров’я  облдержадміністрації здійснюється заступниками директора (відповідно до розподілу обов’язків).

 

ІІІ. КАДРОВА РОБОТА

1.Організація кадрової роботи в Департаменті охорони здоров’я  облдержадміністрації здійснюється за річним планом, затвердженим директором Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Департаменту охорони здоров’я та медичних спеціалістів лікувально – профілактичних закладів області, а також інших питань управління персоналом.

2.Організацію кадрової роботи в апараті Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації здійснює відділ управління персоналом та медичними кадрами.

Кадрова робота в апараті Департаменту проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їхніх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

3.Прийняття на державну службу та звільнення з державної служби в Департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

4.На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати доступ до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

5.Прийняття працівників на роботу до Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства.

Заступники директора спільно з відділом управління персоналом та медичними кадрами Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації організовують вивчення ділових та моральних якостей осіб, які претендують на посади державних службовців.

6.Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

7.Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції до обласної державної адміністрації щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України, присвоєння почесних звань та заохочення працівників апарату Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

8.На кожного працівника, прийнятого на роботу до Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації оформляється особова справа.

9.Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом та медичними кадрами, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення покладається на відділ управління персоналом та медичними кадрами Департаменту.

 

ІV.ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ НАКАЗІВ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Проекти наказів директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації подаються до Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації основними розробниками супровідним листом. У разі якщо розроблення проекту наказу доручено кільком відділам Департаменту, виконавець, зазначений першим є головним розробником .

Проекти наказів після попереднього розгляду (відповідно до посадових обов’язків) підлягають обов’язковому погодженню із зацікавленими відділами Департаменту, іншими організаціями, відомствами у разі потреби.

Погоджений проект наказу візується керівниками зазначених відділів, органів та організацій.

Проект наказу вноситься головним  розробником разом з довідкою про погодження проекту наказу складеною згідно з додатком 2, в якому зазначаються заінтересовані відділи, органи та організації які:

-                погодили проект;

-                висловили зауваження і пропозиції, враховані головним розробником ;

-                висловили зауваження та пропозиції не враховані головним розробником;

-                не висловили своїх пропозицій щодо проекту розпорядження.

Якщо наказ, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших наказів, то ці зміни або доповнення включаються до проекту наказу, що готуються або надаються окремим актом одночасно з проектом.

За наявності розбіжностей щодо проекту розпорядження керівник органу, який вносить проект, повинен забезпечити їх обговорення  із заінтересованими органами та організаціями з метою пошуку взаємоприйнятого рішення.

У разі проведення публічного обговорення проекту наказу головний розробник вносить проект наказу разом з довідкою про проведення публічного обговорення, в якій зазначається про осіб, які були залучені до публічного обговорення, результати цього обговорення, рішення щодо врахування пропозицій, мотиви та обґрунтування їх відхилення (в цілому або частково).

Головний розробник разом з проектом наказу може вносити до Департаменту текст інформаційного повідомлення про цей проект.

Текст інформаційного повідомлення обсягом до 200 слів готується головним розробником на окремому аркуші і повинен містити обґрунтування необхідності прийняття проекту нормативно – правового акта, його мету та розкривати зміст цього проекту, соціально – економічні та інші істотні наслідки його прийняття.

Проекти наказів з основної діяльності повинні, як правило, мати преамбулу, в якій викладається аналіз стану справ і причин  недоліків і розв’язання відповідних проблем, визначається мета видання наказу.

Встановлювані  завдання  повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший термін мети, визначеної наказом, з переліком виконавців і визначенням термінів, виконання завдань.

У необхідних випадках у проекті наказу можуть передбачатися проміжні контрольні терміни інформування Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

У разі коли проект наказу внесено до Департаменту з порушенням визначених у Регламенті вимог, юрисконсульт Департаменту у дводенний термін повертає головному розробнику проект, наказу та матеріали до нього із супровідним листом за підписом начальника відділу управління персоналом та медичними кадрами Департаменту.

Якщо під час опрацювання проекту наказу виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання  та повторного візування керівниками заінтересованих органів та організацій. Проект наказу візується працівниками апарату Департаменту, які здійснювали його опрацювання (в обов’язковому порядку юрисконсультом), заступником директора Департаменту (відповідно до функціональних повноважень), спеціалістом відділу управління персоналом та медичними кадрами.

Додатки до наказів підписуються заступником директора Департаменту (відповідно до функціональних повноважень) або головним розробником.

 

 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯМ

         Організація роботи з документами в Департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства, затвердженої директором Департаменту, відповідно до Інструкції з діловодства облдержадміністрації і Примірної інструкції з діловодства, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року № 1153 (із внесеними змінами).

Відповідальність за організацію виконання документу несуть директор, заступники директора (відповідно до розподілу обов’язків), начальники відділів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Контролю підлягають документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягають виконання Законів України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, наказів і рішень колегії Міністерства охорони здоров’я України, наказів, рішень колегії і апаратної наради Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, запитів і звернень народних депутатів України.

Документи, що надійшли до Департаменту, після реєстрації передаються директору Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації в день їх одержання, в разі їх відсутності – його заступнику; в резолюції визначається кому, що, в який строк необхідно зробити.

Зміст постанов чи розпоряджень, які потрібно взяти до відома, доводяться до відповідальних керівників наказом Департаменту, листом або шляхом особистого ознайомлення.

Відповідальність за виконання документів, взятих на контроль, покладається особисто на керівників відділів Департаменту.

Доручення директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації беруться на контроль заступниками директора (відповідно до функціональних повноважень), начальниками відділів, головним спеціалістом із звернень громадян відділу управління персоналом та медичними кадрами Департаменту охорони здоров’я, на якого покладені функції контролю за виконанням документів до остаточного виконання документу або подання інформації у відповідні державні органи. У разі невиконання в строк доручення, вони доповідають про це директору Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації для реагування.

Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, наказів, рішень колегії апаратної  наради Міністерства охорони здоров’я України у разі необхідності розробляється план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні терміни стану  виконання завдань, відділи та інші підрозділи Департаменту, які відповідають за організацію і контроль за виконанням завдань, забезпечують координацію роботи з організації і контролю за виконанням документів в цілому.

План контролю затверджується директором Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Контроль за ходом виконання актів законодавства, доручень Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, наказів Міністерства охорони здоров’я України, рішень колегії МОЗ, наказів і рішень колегії Департаменту здійснюється шляхом:

-                аналізу та узагальнення у визначені терміни письмової інформації про стан виконання в цілому або окремих установлених ними завдань;

-                систематичного аналізу статистичних та оперативних даних, що характеризують стан їх виконання;

-                періодичної комплексної або цільової перевірки організації та стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

-                розгляду роботи (заслуховування звіту) виконавців на засіданні колегії, нарадах, у директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації або його заступників (відповідно до розподілу обов’язків) з виконання поставлених завдань.

На виконання законодавчих актів, розпоряджень голови облдержадміністрації, в яких передбачено здійснення заходів, що стосуються роботи Департаменту, при потребі видаються накази, не пізніше як через 10 робочих днів після отримання.

Аналітичні та інформаційні матеріали про стан виконання встановлених завдань за проміжними контрольними термінами, доповідаються директору або його заступникам (відповідно до розподілу обов’язків) не пізніше ніж у 10-денний термін, визначений актом законодавства, дорученням Президента України, наказом Департаменту або планом контролю Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

З матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи повного виконання завдань, директор або його заступників (відповідно до розподілу обов’язків) дає доручення відповідним виконавцям щодо вжиття додаткових заходів для усунення причин, що перешкоджають виконанню завдань.

Головний спеціаліст по зверненнях громадян відділу управління персоналом та медичними кадрами Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, на якого покладені функції контролю за своєчасним виконанням документів, подає інформації про хід виконання розпоряджень, наказів, рішень, доручень відповідно до визначених термінів:

-                щотижня (по п’ятницях) директору Департаменту;

-                щомісяця до 5-го числа, звіт про хід виконання зазначених документів за попередній місяць директору або заступнику директора Департаменту (відповідно до розподілу обов’язків);

За поданням директора групи контролю питання про виконання директивних документів, що знаходяться на контролі в Департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації, розглядається на засіданні колегії раз у квартал.

Інформація (звіт) про стан виконання законів України, указів, розпоряджень і доручень Президента України, постанов, розпоряджень і доручень Кабінету Міністрів України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, що подаються до облдержадміністрації, підписуються директором Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Зняття з контролю виконаних документів проводиться на підставі письмового звіту заступникам директора Департаменту (відповідно до функціональних повноважень), головних лікарів обласних лікувально-профілактичних закладів про їх виконання, за письмовим дозволом директора Департаменту, його заступників, начальників відділів Департаменту (відповідно до розподілу обов’язків).

VI. КОНСУЛЬТАТИВНІ, ДОРАДЧІ ТА ІНШІ ДОПОМІЖНІ ОРГАНИ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

         Для сприяння здійснення управлінської діяльності директор Департаменту утворює дорадчі, консультативні та інші допоміжні органи (колегію, ради, комісії, робочі групи тощо), які є організаційно-правовою формою діяльності, забезпечують колегіальне обговорення завдань та прийняття рішень по їх виконанню.

 

Порядок роботи колегії

         Для розгляду питання з основних напрямків розвитку охорони здоров’я та окремих служб, розв’язання складних проблем галузі, поліпшення діяльності обласних, районних лікувально-профілактичних закладів, міських органів охорони здоров’я, їх взаємозв’язку з іншими відомствами і службами утворюється колегія Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації у складі (23 чол.): директора Департаменту (голова колегії), його заступників, начальників відділів, керівників відомств (за їх згодою).

Члени колегії затверджуються та звільняються від обов’язків наказом директора Департаменту.

Засідання колегії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини загальної кількості його членів.

Засідання колегії проводяться відповідно до планів його роботи, як правило, один раз на місяць, позачергові – у разі потреби.

До порядку денного вносяться питання відповідно до квартального плану роботи колегії; в окремих випадках, за погодженням з головою колегії можуть виноситися позапланові питання, але не пізніше, ніж за сім днів до засідання, при наявності підготовчих матеріалів (довідки, погодженого проекту рішення) та пояснювальної записки з обґрунтуванням причин внесення питання на розгляд.

Підготовка матеріалів для розгляду на колегії здійснюється співвідповідачами під керівництвом начальника відповідного відділу, заступників директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Співвідповідачі погоджують проекти рішень з членами колегії, юрисконсультом, при необхідності з іншими зацікавленими особами. Питання фінансування з бюджету, зміни в мережі і бюджеті, планування капіталовкладень погоджуються з фінансово-економічним відділом.

До проекту рішення додається «список погодження», в який члени колегії вносять заперечення, зауваження, доповнення, зміни в тексті, якщо таке виникає, з відповідними поясненнями.

Неврегульовані розбіжності щодо проекту розглядає один із заступників директора (відповідно до розподілу обов’язків), який приймає рішення про врахування або відхилення зауваження, при цьому можливе додавання довідки про причини таких розбіжностей з пропозиціями щодо їх усунення.

Завдання, внесені до проекту, повинні бути конкретними, реальними, спрямованими на поліпшення показників та справ, указані виконавці та визначені терміни виконання завдань.

За дорученням голови колегії начальниками відділів проводиться доопрацювання проекту, тривалість доопрацювання не повинна перевищувати 5-ти робочих днів, в разі необхідності цей термін може бути продовжено заступником директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за обґрунтованим проханням посадової особи.

До проекту рішення співвідповідачем додається: довідка до 3-х сторінок, прізвище доповідача, списки запрошених на засідання колегії, список лікувально-профілактичних закладів, осіб, яким необхідно направити рішення.

Підготовлені проекти рішень, довідки, інформації подаються відділами Департаменту, які готували це питання, на розгляд голови колегії через секретаря колегії не пізніше, як за 7 днів до засідання.

Питання, по яких підготовчі матеріали підготовлені не своєчасно, можуть бути виключені з порядку денного колегії з дозволу голови колегії.

Погоджений порядок денний і проект рішення колегії секретарем розсилається членам колегії не пізніше, як за 3 доби до засідання колегії.

Запрошення на колегію осіб проводить співдоповідач. Він же ознайомлює з проектом рішення запрошених осіб до засідання колегії.

Доповідають на засіданні колегії начальники відділів Департаменту, обласні фахівці, керівники міських, обласних, районних лікувально – профілактичних закладів.

По деяких питаннях можуть доповідати директор Департаменту та його заступник.

Рішення колегії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії; у разі рівного розподілу голосів голос  головуючого є вирішальним.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головою  колегії.

Рішення, прийнятті колегією, зі змінами, внесеними на засіданні, доопрацьовуються особами, яким дано таке доручення, редагуються у заступника директора і подаються на підпис не пізніше, як через 5 робочих днів.

Рішення підписуються головуючим на колегії.

Контроль за виконанням рішення забезпечують особи, на яких це покладено.

Рішення знімаються з контролю на засіданні колегії за поданням інформації про його виконання посадовими особами, які контролюють виконання даного рішення.

 

Порядок підготовки і проведення апаратної наради у директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Апаратна нарада у директора Департаменту проводиться з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Робота наради спрямована на забезпечення контролю за виконанням актів органів виконавчої влади, наказів та рішень колегії Міністерства охорони здоров’я України, хід реалізації яких оперативно розглядається в порядку перевірки їх виконання.

Склад учасників апаратної наради визначає директор Департаменту. До складу входять заступники директора, начальники відділів управління, керівники інших підрозділів управління та запрошені доповідачі.

Нарада проводиться кожного  понеділка (у разі потреби частіше).

Проведення апаратних нарад розробляється на квартал і затверджується директором Департаменту. Формування плану здійснюється за пропозиціями начальників відділів.

Аналітичні довідки про стан справ, з обґрунтуванням причин внесення питання на розгляд і проект рішення, погоджений з заступниками директора, керівниками відділів Департаменту, іншими зацікавленими особами, відповідальні за підготовку матеріалів подають директору Департаменту через секретаря наради не пізніше, як за три робочих дні до проведення апаратної наради.

Доручення директора дані на апаратній нараді, із внесеними змінами доопрацьовуються особами, яким дано таке доручення, і подаються на підпис протягом 3 днів. За результатом розгляду питання на нарадах можуть видаватися накази Департаменту.

Рішення, прийняті на нарадах, оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний термін.

Протоколи наради підписуються головуючим.

Організація контролю виконання прийнятих рішень, доручень директора Департаменту, підготовка інформації про їх виконання покладається на керівників відділів та посадових осіб, яким це доручено; у  відповідних випадках – на секретаря наради.

 

VII. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН І РОЗГЛЯД ЇХ

ЗВЕРНЕНЬ.

          Прийом громадян в Департаменті здійснюється:

-до директора Департаменту здійснюється в перший та третій вівторок місяця,

-до заступника директора Департаменту-начальника управління лікувально-профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів здійснюється першої та четвертої середи місяця,

-до заступника директора Департаменту-начальника управління фінансово-економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф здійснюється в другий та третій четвер місяця.

Запис громадян на прийом проводить секретар Департаменту.

Прийом громадян організовується також начальниками відділів, головними фахівцями Департаменту за змістом звернень.

Контроль за виконанням вказівок, що дані в час прийому директора Департаменту, здійснюється заступниками директора, начальниками відділів,  головними фахівцями та головним спеціалістом із звернень громадян відділу управління персоналу та медичними кадрами Департаменту охорони здоров’я, на якого покладені функції контролю.

Про результати їх виконання доповідають директору або заступникам посадові особи, яким доручено контроль за виконанням вказівок.

Листи, заяви громадян, що надходять до Департаменту, після їх реєстрації у канцелярії, розглядаються директором Департаменту або його заступником в строки згідно з діючим законодавством.

Контроль за строками розгляду звернень громадян здійснюється головним спеціалістом із звернень громадян відділу управління персоналом та медичними кадрами Департаменту охорони здоров’я, які отримали їх для розгляду.

Головний спеціаліст із звернень громадян відділу управління персоналом та медичними кадрами Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, на якого покладено контроль за розглядом листів, аналізує причини усних і письмових звернень населення, що надійшли до Департаменту, готує пропозиції з усунення порушень і недоліків в діяльності лікувально-профілактичних закладів області. Про результати аналізу інформує керівництво Департаменту щоквартально та видає інформаційний огляд звернень населення, що надійшли до Департаменту за квартал, з відповідними пропозиціями і доводить до відома начальників відділів Департаменту, обласних фахівців, керівників обласних лікувально – профілактичних закладів, центральних районних лікарень, управлінь охорони здоров’я.

 

                            Додаток 1

                                                                         до Регламенту Департаменту

охорони  здоров’я           облдержадміністрації

                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  Директор Департаменту охорони

                                                              здоров’я облдержадміністрації

                                                                          ____  ______________20____р.

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

 

__________________________________________________________________

(ДОЗ, (ЛПЗ)

 

на ________________________________________________________________

(період, на який планується робота)

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 

 

______________________    ___________                   ______________________

(заступник директора ДОЗ )          (підпис)                                    ( П.І.П.)

 

 

 

 

 

_____    _______________ 20____ р.

 

Додаток  2

до Регламенту Департаменту

охорони здоров’я облдержадміністрації

 

ДОВІДКА

про погодження проекту

 

(назва)

 

Проект наказу  розроблено _______________________________________________

(найменування головного розробника)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(підстава для розроблення)

 

 

 

Погоджено:

без зауважень                             _________________________   _________________________

(посада)                  (П.І.П.)

 

із зауваженнями,

які враховано                             _________________________   _________________________

(посада)                  (П.І.П.)

 

із зауваженнями,

які не враховано                        _________________________   _________________________

(посада)                  (П.І.П.)

 

Заінтересовані структурні_______________________________________________________

підрозділи (органи, організації), які не висловлювали свої позиції щодо проекту розпорядження чи його окремих положень.

 

_______________________________      __________            __________________

(посада керівника, головного                    (підпис)                          (П.І.П.)

розробника)

 

 

 

 

 

_____  ______________ 20____ р.

Додаток  3

до Регламенту Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

до проекту ______________________________

(назва)

У пояснювальній записці висвітлюються такі питання:

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.

 

Зазначається підстава розроблення проекту (зокрема, на виконання актів законодавства, з власної ініціативи). Чи обумовлено розроблення проекту необхідністю врегулювання проблемного питання у тій чи іншій сфері суспільних відносин і негативні наслідки, пов’язані з цим, чи прийняття розпорядження передбачає вирішення цього питання в регіоні.

 

2. Мета і завдання прийняття розпорядження.

 

Розкривається концептуальна ідея, покладена в основу проекту розпорядження; кінцева мета, якої планується досягти реалізацією цього розпорядження. Визначаються практичне значення і цільова спрямованість проекту.

 

3. Загальна характеристика та основні положення проекту розпорядження.

 

     Відображаються предмет правового регулювання, структура, склад і найважливіші положення проекту.

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

 

     Зазначається перелік нормативно-правових актів, що діють у даній сфері суспільних відносин, а також перелічуються неврегульовані питання і пропонується механізм їх вирішення.

У разі потреби зазначається, які розпорядження мають бути визнані такими, що втратили чинність, а до яких повинні бути внесені зміни у зв’язку з прийняттям розробленого проекту розпорядження, а також пропозиції щодо розроблення нормативно-правових актів, необхідних для реалізації проекту розпорядження, що вноситься.

 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

 

     Фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження подається у разі, коли його реалізація потребує матеріальних та інших витрат. Наводиться розрахунок необхідних асигнувань на реалізацію розпорядження із зазначенням конкретних витрат і джерел їх покриття.

 

Якщо реалізація розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це необхідно зазначати.

 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття розпорядження.

 

Додається оцінка впливу реалізації розпорядження на соціально-економічну ситуацію в регіоні, галузі чи на підприємстві.

 

Загальний обсяг пояснювальної не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

 

 

 

________________________            _________       ________________________

(заступник директора                                                  (підпис)                                            (П.І.П.)

Департаменту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ __________ 20____ р.

Напишіть відгук