Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Ви завітали на сайт структурного підрозділу Полтавської обласної державної адміністрації

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян начальником та його заступниками

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління охорони
здоров’я облдержадміністрації
21.12.2010р. № 1269

Зареєстровано в Головному управлінні
юстиції у Полтавській області
27.12.2010р. за №73/1571

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян начальником Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації та його заступниками

1. Загальні положення

 • 1.1.Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Головного управління здоров’я облдержадміністрації (далі – Управління).
 • 1.2. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом громадян, є:
  реалізація положень Закону України “Про звернення громадян” та інших законів, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення;
  сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до Управління, відповідно до чинного законодавства.

2. Організація особистого прийому громадян

 • 2.1.Прийом громадян посадовими особами Управління здійснюється у визначені дні та години згідно із графіками, що затверджуються окремим наказом Управління, в приміщенні Управління, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Комсомольська, 44, кім. 2, 4, 10. Графіки прийому громадян розміщуються на інформаційному стенді Управління (І поверх) та публікуються у «Медичній газеті Полтавщини».
 • 2.2. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, проводиться першочергово.
 • 2.3. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими
  звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.
 • 2.4. За бажанням заявника може проводиться попередній запис на особистий прийом до начальника, заступників начальника Головного управління за телефоном 2 48 88 або при особистому зверненні громадянина до головного спеціаліста відділу медичних кадрів управління лікувально – профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації, відповідального за роботу зі зверненнями громадян.
  2.5 З метою з’ясування суті питань, визначення посадової особи чи органу, до компетенції яких належить вирішення даного питання, головний спеціаліст відділу медичних кадрів управління лікувально – профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації, відповідальний за роботу зі зверненнями громадян під час запису на особистий прийом проводиться попередня бесіда із заявниками. При цьому з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові громадянина, місце проживання, до яких посадових осіб чи органів звертався заявник, та яке було прийняте рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином особисто для обґрунтування свого звернення.
 • 2.6. За 2 дні до особистого прийому списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом, складаються головним спеціалістом відділу медичних кадрів управління лікувально – профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації, відповідальним за роботу зі зверненнями громадян та подаються до посадової особи, яка здійснюватиме особистий прийом.
 • 2.7. У разі повторного звернення громадянина на особистий прийом головним спеціалістом відділу медичних кадрів управління лікувально – профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації, відповідальним за роботу зі зверненнями громадян вивчаються архівні матеріали з порушеного питання та готується їх підборка.
 • 2.8. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).
 • 2.9. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянинові, на його бажання, надається усна або письмова відповідь відповідними структурними підрозділами Управління.
 • 2.10. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Управління, посадова особа пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, і по можливості сприяє в цьому (дає адресу, номер телефону тощо).
 • 2.11. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Управління або одержувати від них потрібну інформацію.
 • 2.12. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням термінів розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому посадовими особами, здійснюється головним спеціалістом відділу медичних кадрів управління лікувально – профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації, відповідальним за роботу зі зверненнями громадян.
 • 2.13. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, реєструються та обліковуються головним спеціалістом відділу медичних кадрів управління лікувально – профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації, відповідальним за роботу зі зверненнями громадян відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.
 • 2.14. Під час особистого прийому громадян начальником, заступниками начальника Головного управління головним спеціалістом відділу медичних кадрів управління лікувально – профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації, відповідальним за роботу зі зверненнями громадян на кожного заявника заводиться Картка обліку особистого прийому громадян, форма якої наведена у додатку 4 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.
 • 2.15. Посадова особа зобов’язана забезпечити прийом усіх громадян відповідно до попереднього запису з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку Управління та визначеного графіком часу.
 • 2.16. За відсутності посадової особи прийом здійснюють посадові особи, які призначені виконувати її обов’язки.
 • 2.17. У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку.
 • 2.18. Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються.
 • 2.19. У разі необхідності посадова особа може попросити заявника показати документ, що засвідчує його особу, або підтвердження повноваження на представництво інтересів іншої особи.
 • 2.20. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі відсутності – особою, яка виконує її повноваження.
 • 2.21. Посадові особи Управління, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України “Про звернення громадян”, “Про державну службу”, Указом Президента України від 07.02.2008 №109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

Начальник відділу медичних кадрів Головного управління
О.М.Оглобля

Напишіть відгук